UAS Forum Sweden – Sveriges största drönar konferens är ett samarrangemang mellan UAS Forum Sweden, Geoforum Sverige och BIM Alliance.

UAS Forum Sweden

UAS Forum Sweden är arangör av UAS & UAV-konferenser. I år är det sjätte året i rad som vi arrangerar UAS Forum i Linköping. Mässan och konferensen som vuxit och blivit Sveriges största mötesplats för drönarbranschen.

Geoforum Sverige

Geoforum Sverige är en ideell förening som arbetar för att långsiktigt främja samhällsnyttan av geodata – data kopplade till en plats – och en datadriven utveckling av ett hållbart samhälle.

BIM Alliance

BIM Alliance är en sektorsdriven ideell förening som arbetar för bättre samhällsbyggande med hjälp av BIM – digital strukturerad informationshantering.